Najstarsze klasztory paulinów w Polsce : fundacja – uposażenia – rozwój do około 1430 roku

Studia Claromontana, Tom 11 (1991) s. 5-215
Leszek Wojciechowski

 

do góry