Przeszkoda różnicy wyznania ("mixta religio") katolików obrządku łacińskiego z prawosławnymi w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 34 (284) (1994) s. 15-29
Ewa Gajda

 

do góry