Sprawozdanie Rachunkowe za czas od 1.I do 31.XII 1949 r.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 42 (1949) s. 63-65

 

do góry