Stan i potrzeby badań nad dziejami Pomorza Zachodniego w XVI-XVIII wieku

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 41, Numer 2 (1976) s. 9-31
Bogdan Wachowiak

 

do góry