Mińska wiktoria 1920 roku

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 3 (1995-1996) s. 40-55
Mariusz Robert Dzienio

 

do góry