Koloniści niemieccy i wrzesień 1939 roku

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 1 (1997-1998) s. 62-65
Henryk vel Bolesław Chojnowski

 

do góry