Rola czynnika ludzkiego i kontraktu psychologicznego w zarządzaniu wiedzą w warunkach globalizacji

Contemporary Economics, Tom 2, Numer 3 (2008) s. 97-108
Joanna Rębisz

 

do góry