Diariusz pielgrzymki pieszo odbytej z Tatarynówki na Ukrainie do Częstochowy

Studia Claromontana, Tom 10 (1989) s. 246-314
Maksymilian Chojecki

 

do góry