Dokumenty dotyczące rozruchów antyżydowskich w powiecie kolbuszowskim na początku maja 1919 r.

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 15 (2005) s. 197-210
Wacław Wierzbieniec

 

do góry