Poziom kształcenia i formacji duchowej w obrębie diecezji przemyskich obrządku unickiego i łacińskiego w XVIII wieku

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 19 (2007) s. 55-67
Rafał Czupryk

 

do góry