Szpitalnictwo warszawskie podczas powstania listopadowego

Rocznik Warszawski, Tom 8 (1970) s. 175-200
Jan Skarbek

 

do góry