Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 1734-1876, 2080-2005

up