Medycyna Nowożytna : studia nad historią medycyny

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 1231-1960

up