Studia Prawnicze : rozprawy i materiały

Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
ISSN 1689-8052

up