Kwartalnik Historii Prasy Polskiej

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0137-2998

up