Studia Historyczne

Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Krakowie
ISSN 0025-1429

up