Etnolingwistyka

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 0860-8032

up