Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0031-0522

up