Culture Management / Zarządzanie Kulturą

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawnictwo "Attyka"
ISSN 2081-4712

up