Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0029-8514

up