Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias

Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
ISSN 1899-2706

up