Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN 1643-8191

up