Scripta Biblica et Orientalia

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISSN 2081-8416

up