Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
ISSN 1428-8982

up