Studia Humanistyczne AGH

Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ISSN 1732-2189

up