Biuletyn Polonistyczny

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0067-902X

up