Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 2300-2999

up