Slavia Occidentalis

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0081-0002

up