Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe

"PRET" S. A.
ISSN 1426-0018

up