Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ISSN 0239-9172

up