Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego

Wydawnictwo III Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie

up