Czasopismo Prawno-Historyczne

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

up