Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ISSN 0137-3552

up