Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0081-7082

up