Przegląd Humanistyczny

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 0033-2194

up