Ethnologia Polona

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0137-4079

up