Literary Studies in Poland

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0137-4192

up