Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0035-7669

up