Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 1895-8680

up