Slavia Antiqua : czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0080-9993

up