Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1508-1117

up