Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae]

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 0209-0864

up