Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów

Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ISSN 2083-5701

up