Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0025-6285

up