Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0027-5344

up