Dagerotyp : biuletyn Stowarzyszenia Historii Fotografii

Stowarzyszenie Historyków Fotografii w Warszawie
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 1233-2445

up