Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN 0137-3404

up