Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0419-8824

up