Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0860-7435

up