Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym

Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0078-4648

up